Grafické návrhy


Najväčším problémom pri výbere materiálu, typu a farby pre našich zákazníkov predstavuje schopnosť predstaviť si zladenie a spolupôsobenie týchto materiálov na realizovanej stavbe. Veľmi dôležitú úlohu tu spĺňajú práve grafické návrhy a vizualizácie realizovanej časti.


V zásade ponúkame tri varianty grafických návrhov.

1. Volne, od ruky kreslené škice v 3d, ktoré určujú zámer použitia materiálu.

    - objekt pred kreslením nafotíme a odkonzultujeme predstavy zákazníka.

2. Grafické vizualizácie v 3d programe na počítači s využitím textúry materiálov.

    - podkladom je výkresová dokumentácia a fotografie

3. Detailné kladačské plány v 2d na základe zamerania skutového stavu stavby.