Kariéra


Ak máte záujem s nami spolupracovať či posilniť náš tým neváhajte nás
kontaktovať. Radi sa budeme kontaktovať a spolupracovať s každým, kto
sa chce tejto činnosti seriózne venovať.

Uvítame regionálnych zástupcov, obchodných partnerov ale aj novovznikajúce
firmy alebo živnostníkov v ktoromkoľvek regióne Slovenska alebo Čiech.